مرکز اقتصاد مقاومتی

رونمایی از سایت جدید مرکز اقتصاد مقاومتی

به گزارش واحد IT و به همت گروهی زبده و متخصص سایت جدید مرکز اقتصاد مقاومتی به آدرس www.center-em.ir رونمایی شد.

در سایت جدید قسمتی برای ثبت نام اعضا اضافه گردیده است که راه ارتباطی اعضا سهل الوصول گردد و همچنین اعضا می توانند در قسمت تماس با ما نظریات خود را با ما درمیان بگذارند.

رونمایی سایت مرکز - مرکز اقتصاد مقاومتی