تفاهم نامه‌های ملی

تفاهم نامه های بیمه ای:تفاهم نامه ملی - مرکز اقتصاد مقاومتی

مرکز اقتصاد مقاومتی تا کنون توانسته است با دو مجموعه ارائه دهنده خدمات بیمه شامل:

  • بیمه ایران
  • بیمه ما (وابسته به بانک ملت)

قرارداد منعقد نموده که زیر مجموعه ها از کلیه خدمات بیمه ای استفاده نمایند.

تفاهم نامه های آموزشی:

مرکز اقتصاد مقاومتی تا کنون توانسته است بابیش از 50 مرکز آموزشی قرارداد منعقد نماید.

تفاهم نامه های مشاوره ای:

مرکز اقتصاد مقاومتی تا کنون توانسته است با انجمن های زیادی همکاری نماید که می توان در سطح کلان:

انجمن همگن شرکت های فنی مهندسی و تحقیق و توسعه

(وابسته به وزارت صنعت معدن و تجارت )  نام برد.

تفاهم نامه های شرکت های مدیریتی و مهندسی:

مرکز اقتصاد مقاومتی تاکنون در خصوص شرکت های مدیریتی و مهندسی با شرکت پیشران عرصه صنعت جهان (P.A.S International)

قرارداد منعقد نموده است.

در این خصوص مدارک شرکت های ذیل در حال بررسی فنی می باشد:

  • شرکت  اروند سامانه پیشگامان صنعت
  • شرکت آزمونگر راویان مدیریت

و تاکنون 74 شرکت در مرحله بررسی فنی و به دلیل نقص مدارک تایید نگردیده اند.

تفاهم نامه های فرهنگی ورزشی برتر:

مرکز اقتصاد مقاومتی تا کنون توانسته است با بیش از 150 مجموعه قرارداد منعقد نماید.

در حال حاضر بزرگترین مراکز مورد تفاهم 

  • شهر بازی ارم
  • باغ وحش  ارم
  • ورزشگاه شیرودی
  • مجموعه فرهنگی ورزشی دانش
  • مرکز فرهنگی تفریحی ورزشی دلفین
  • مجموعه فرهنگی ورزشی دکتر شریعتی می باشند.

همچنین مرکز در حال انعقاد تفاهم نامه با کارخانجات کشور در جهت ارائه مواد غذایی بدون واسطه به افراد تحت پوشش مرکز میباشد .