بازگشت شهید حسین علی قلی‌ نژاد پس از ۳۵ ساله چشم انتظاری به آغوش مادر

شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

مراسم وداع با پیکر شهید حسین علی قلی نژاد، عصر سه‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ در معراج الشهدا تهران برگزار شد. در این مراسم مادر شهید علی قلی نژاد پس از ۳۵ سال یک بار دیگر پیکر فرزند شهیدش را در آغوش گرفت . در این مراسم یادگاری‌های به جا مانده از شهید از جمله سربند، عطر و انگشتر به مادر وی داده شد.

شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

عکس شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

خانواده شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

مادر شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

شهید دفاع مقدس - مرکز اقتصاد مقاومتی

مادر شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

برادر شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

مراسم شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

خانواده شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

بدن شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

مادر شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

آغوش مادر شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

گریه مادر شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

وداع آخر با شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

شهید دفاع مقدس - مرکز اقتصاد مقاومتی

شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

وداع با شهید حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی

شهید جوان حسین علی قلی نژاد - مرکز اقتصاد مقاومتی