افتخارات ملی

افتخار ملی - مرکز اقتصاد مقاومتیدریافت تقدیرنامه

به حول و قوه الهی  واحد عضوها و انجمن های مرکز توسعه اقتصاد مقاومتی در سال 1394 توانسته است درسطح  کشور حائض  تقدیر گردد که  این موضوع خود نشان دهنده مسیر درست و پیروی از سخنان مقام معظم رهبری میباشد .

امید است مرکزعلوم راهبردی  توسعه اقتصاد مقاومتی بتواند هرچه بیشتر و بهتر در این مسیر گام بردارد تا بتواند در سایه بیانات مقام معظم رهبری خدمات بیشتر و بهتری را به شرکت ها کارخانجات و اقشار مختلف مردم ارائه نماید.

تقدیر نامه از استانداری به عنوان سازمان برتر