افتخارات بین المللی

افتخارات بین المللیدریافت گواهینامه:

مرکز توسعه اقتصاد مقاومتی در راستای  انجام امور به بهترین شکل و ارائه خدمات بدون اشتباه و رسیدن به حد اکثر  بهره وری در شروع کار موفق به دریافت گواهینامه های

  • ایزو 9001
  • ایزو 14001
  • ایزو 18001
  • ایزو 10002
  • IMS
  • و مدل تعالی سازمانی EFQM گردید.