امکانات آموزشی

امکانات آموزشی - مرکز اقتصاد مقاومتیتاسیس آموزشگاه:

پیشرفت و توسعه کشور جمهوری اسلامی ایران در گرو افزایش دانش افراد جامعه خصوصا جوانان به عنوان آینده سازان کشور میباشد .

مرکز توسعه اقتصاد مقاومتی در نظر دارد بر اساس اهداف سال  1404 با توجه  به نگرش کاربردی خود  و با الگوگیری از اهداف  کلان کشوربا دو محوریت جامع شامل آموزش های هویتی و تربیتی جوانان و آموزش های اقتصادی برای صنعتگران و دانش پژوهان  اقدام به ایجاد آموزش نماید.

1- تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای 

2- تاسیس واحد مشاوره تلفنی

3- انعقاد قرارداد با آموزشگاه های معتبر  از 30% تا 60% تخفیف

از جمله آموزشگاه های زبان  های خارجی، هنری و موسیقی، خانه داری، کار آفرینی وفنی و حرفه ای

4-ایجاد سمینارها ی توامند سازی از ایده تا اجرا

5-کلاس های کار آفرینی

 آموزش های اقتصادی:

 این مرکز آموزشهای اقتصادی را نیز برای صنعتگران درنظر گرفته است که شامل:

1-آموزش های مدیریتی  برای کارخانجات وصنایع  

2-آموزش های مالی و مالیاتی با همکاری سازمان امور مالیاتی

3-آموزش های بهروری و مدیریت انرژی برا ی کارخانجات

4-واحد مشاوره تلفنی و صنعتی