همایش های بین المللی

جشنواره بین المللی  تولید کنندگان بین المللیهمایشهای بین المللی - مرکز اقتصاد مقاومتی

مرکز توسعه اقتصاد مقاومتی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت اولویت  های اصلی نظام در راستای حمایت از تولید داخلی و  جهت گیری صنایع داخلی خصوصاً صنایع دانش بنیان  به  سمت صادرات  محصولات ایرانی که خود ،یکی از محور های اصلی اقتصاد مقاومتی میباشد ، اقدام به برگذاری جشنواره بین المللی صادر کنندگان برتر نموده است .

 تا از این طریق بتوان چند اصل اقتصاد مقاومتی را مورد هدف و تمرکز قرار داد .

1- معرفی صادر کنندگان برتر داخلی کشور  و الگو سازی از آنها در کشور (الگوسازی )

2- استفاده از  تولید کنندگان برتر بین المللی به عنوان سخنران و مدعوین برنامه های اقتصادی صدا و سیما (رفع ایرادات نظام صادراتی )

3- ایجاد سمپوزیوم هایی در راستای آموزش به جوانان کشور با حضور مدیران برترصنایع و صنعتگران شناخته شده  و بهره بردن از تجارب ایشان(سوق دادن جوانان به سمت صنایع  صادراتی )

4- ایجاد حمایت از صادرکنندگان کشور در جهت کمک به افزایش صادرات غیر نفتی کشور (فرهنگ سازی)