درباره مرکز اقتصاد مقاومتی

                                                                                      باسمه تعالی

مرکز اقتصاد مقاومتیمرکز توسعه صنعت ، اشتغال و اقتصاد مقاومتی در نیمه دوم سال 1394 بر اساس رهنمود های مقام معظم رهبری در خصوص انجام اقدامات علمی وعملی در حوزه صنعت و اشتغال کشور با محوریت توسعه کاربردی اقتصاد مقاومتی تشکیل گردید .

این مرکز در نظر دارد بر اساس دستاوردهای انقلاب اسلامی  و تجارب سالیان  پس از جنگ زمینه ای را فراهم آورد تا بتوان در زمینه های  مختلف امکان دست یابی به اهداف و برنامه های  کشورتا سال  1404  میسر گردد.

لذا این مرکز در زمینه های مختلف از جمله ابعاد  اجتماعی، فرهنگی واقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی کشور و  وقایع آن  را  رصد نموده و در حوزه های کاری  خود نیز اقدامات مقتضی را عملیاتی مینماید .

برخی از حوزه های اجرایی مرکز  عبارتند از :

 

1- حمایت و سرمایه گذاری از ایده هاو طرح ها و مشارکت در طرح های خلاقانه و نوآورانه

2-ایجاد بهبود در  مدیریت صنایع مختلف از جمله صنایع  غذایی ،تولیدی ،تبدیلی و نفت و گاز

3-ارائه مشاوره تلفنی به افراد ، صنایع و شرکتها  بر اساس تعرفه مشاوره ای مخابرات

4-ایجاد تخفیفات و سوبسید های مدیریتی،بیمه ای و نمایشگاهی برای کارخانجات و شرکت های تولیدی و بازرگانی در جهت کاهش هزینه های سر بار  

5-ایجاد الگوی مناسب برای صنایع مختلف در جهت پیروی سایر شرکتها و موسسات و ایجاد شاخص در جهت پیشرفت

6- حمایت های مادی و معنوی از جوانان مبتکر و نخبه در جهت ایجاد شرکت های دانش بنیان

7-کمک به شرکت های دانش بنیان در راستای بهبود عملکرد و صادرات محصولات